KÖMMERLING - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Filozofie společnosti

Systém

Systémové myšlení u společnosti KÖMMERLING znamená nejen harmonickou jednotu palety produktů, nýbrž také péči o produkt, počínaje výzkumem a vývojem přes výrobu až po odborné použití a ekologickou recyklaci.

Životní prostředí

Šetrnost k životnímu prostředí u výrobků KÖMMERLING začíná již při výběru surovin. Výroba profilů odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a zákonným ustanovením. Jako společník společnosti Rewindo GmbH – Fenster Recycling Service – se společnost KÖMMERLING zavazuje dodat stará okna a výrobní zbytky z PVC do funkčního oběhu sběrných surovin. Likvidace obalového materiálu probíhá rovněž v uzavřeném oběhu.

Partnerství

Společnost KÖMMERLING klade velký důraz na péči a poradenství svým partnerům, a proto nabízí rozsáhlé semináře v oblasti podnikové ekonomie a techniky, jakož i praktické workshopy.

Kvalita

Podnik pracuje v souladu s dokonalým jakož i detailně prokazatelným systémem kvality, počínaje vývojem produktu až po jeho prodej. Kritickou zkoušku produktů provádí nezávislé zkušební ústavy. Certifikace kvality ISO 9001 byla udělena britským zkušebním ústavem BSI.

Hospodárnost

Vedle četných možností použití a konstrukcí je předpokladem hospodárnosti dlouhá životnost jakož i minimální náklady na péči a údržbu vyrobených produktů.