KÖMMERLING - okenní systémy

Profine, Internationa profile group

Plastová okna v třídě A?Zaklínadlo, fetiš a především technický nesmysl

Ve výběrových řízeních, ale také v poptávkách koncových zákazníků to bývá jeden z častých požadavků – okenní profily v třídě A dle ČSN EN 12608… Co se za tím vlastně skrývá? Lapidárně řečeno laická neznalost nebo dokonce úmyslná záminka pro vyřazení zdatnější konkurence z výběrového řízení parametrem, který nemá kvalitativní, ale pouze popisný význam.

Zatímco v prvním případě u soukromé stavby riskujete „pouze“ to, že ke své škodě omezíte svůj výběr na méně kvalitní výrobky, v druhém případě se dokonce jako zadavatel veřejné zakázky můžete dostat do křížku se zákonem. Citovaná norma totiž zcela jasně uvádí, že toto zatřídění nemá naznačovat rozdíly v kvalitě profilů či ve funkčnosti oken z těchto profilů zhotovených. Pro toto hodnocení jsou totiž rozhodující jen a pouze parametry oken zjištěné jejich měřením ve zkušebně. Tak, jako dvě stejně velká auta mají rozdílnou spotřebu, dva stejně velké kabáty nabídnou rozdílnou tepelnou pohodu a dvě stejné housky mají dvě různé chutě i nutriční hodnoty, tak i plastová okna není možné posuzovat pouze podle tloušťky profilu. Skutečný kvalitativní rozdíl totiž není v tom, jak je co velké, silné, těžké, ale v materiálu, konstrukci a provedení.

Konstrukce profilů prochází neustálou evolucí, která zlepšuje celkové parametry oken. Tato evoluce se odehrává především ve složení materiálu, způsobu nasazení v rámci konstrukce profilu, způsobu propojení výztuže s profilem a jejího umístění, tvaru a dimenzi jednotlivých komor včetně jejich případného vyplnění tepelně-izolační hmotou. Cílem je zlepšit tepelnou a akustickou izolaci celých oken, jejich stabilitu a statický potenciál a v neposlední řadě i následnou ohleduplnost k životnímu prostředí díky bezolovnatým stabilizátorům, které umožní jejich recyklovatelnost.

V tomto smyslu je tloušťka vnějších stěn profilů zcela nepodstatná. Stejně jako tloušťka obvodových zdí domu není kvalitativním parametrem, ale spíše informací, kolik odebere z užitné plochy domu. Kvalitativním parametrem je pak prostup tepla, útlum hluku a statické vlastnosti, které musí být beze zbytku splněny. A stejně jako silné vnější stěny domu přináší sebou i silnější vnější stěny profilů své nevýhody. Například větší masu materiálu, která vyvolává nežádoucí průhyb vlivem tepelného namáhání.

Síla vnějších stěn profilů byla důležitou veličinou v dobách dvou a tříkomorových profilových systémů, protože tím byla deklarována dostatečná pevnost rohových svárů. Profily tehdy měly jen málo vnitřních stěn a příček a pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů. V dnešní době mnohakomorových systémů velkých stavebních hloubek (70 mm a více) je ve vnitřních stěnách a příčkách výrazně více materiálu a není tedy důvod tvořit extra silné vnější stěny profilů. Dnešní profily vyráběné v extruzní třídě B mají až o 50 % vyšší pevnost rohů, než tříkomorové profily v třídě A. Paradoxem na trhu je, že mnoho profilů inzerovaných jako profily vyrobené ve třídě A mají po přeměření menší plochu svaření i pevnost rohů, než standardní profily vyrobené ve třídě B. Důvodem jsou papírově tenké vnitřní přepážky a stěny, jejichž síla není extruzní třídou A definovaná.

Shrnuto, podtrženo – dnes je velká síla vnější stěny spíše znakem problematické směsi PVC, ze které je profil vyroben, či zastaralé konstrukce vlastního profilového systému. Nekvalitní materiál nebo vnitřní stavba profilu je kompenzována množstvím neproduktivně použitého materiálu. Dnešní moderní materiály i konstrukce jsou již na mnohem vyšší úrovni. Důkazem toho je dosažení identických, či lepších tepelně-technických a také statických vlastností oken s použitím profilů menší stavební hloubky oproti profilům s propagovanou větší tloušťkou vnější stěny. Síla stěny profilů je tedy dnes naprosto irelevantní informací.

Vlastnosti, které jsou důležité pro výrobek, tedy v tomto případě okno, beze zbytku popisuje výrobková norma ČSN EN 14351–1 včetně národní přílohy A1. Tyto vlastnosti pak musí být deklarovány v Prohlášení o vlastnostech, jakémsi „rodném listu“ každého okna či dveří. Všechny další často vyžadované vlastnosti, nad rámec vlastností uvedených v této normě, a že jich často bývá, jsou zcela irelevantní a jejich podmiňování v rámci veřejných zakázek dokonce nezákonné! Při vyžadování třídy extruze profilu A, počtu komor v profilu, stavební hloubky, emise dle nejrůznějších norem apod. se jedná buď o nedostatečnou znalost problematiky, nebo, jak je v našem kraji často zvykem, o omezení konkurence ve prospěch konkrétního dodavatele, který by ve volné soutěži při posuzování ceny a skutečné kvality oken neměl šanci uspět. To, že tím bude trpět vaše/naše kapsa při investici samotné i s ohledem na budoucí provozní náklady objektu, je zřejmé.